طراحی وب سایت

دسته: کامپیوتر و IT

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 1199 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 108

گزارش کارآموزی مهندسی کامپیوتر با عنوان طراحی وب سایت

مقدمه

با گسترش روز افزون اینترنت و کاربرد هرچه بیشتر سایت های اینترنتی و نرم افزار های تحت وب و همچنین آشنایی هرچه بیشتر صاحبان مشاغل ، کالا و خدمات و سایر افراد جامعه با کاربرد ها و فواید وب سایت ها به ویژه نقش آنها در رشد و توسعه فعالیت های اقتصادی ، فرهنگی ، هنری ، ورزشی ، سیاسی و غیره باعث افزایش چشمگیر تقاضا برای سفارش و خرید سایت های اینترنتی شده است .مطالبی که در ادامه می آید گزارش کار آموزی این جانب درشرکت طراحی وب سایت به نام تحولگران به آدرس میدان هفت تیر ، خیابان قائم مقام فراهانی ، بن بست ممتاز ، پلاک 8 ، واحد 7 و شماره تماس 88843702 می باشد.

مرکز موردنظر برای شرکتهایی که نیاز به سایت دارند و درخواستشان را از طریق تماس تلفنی یا حضوری بیان می کنند ، سایت طراحی می کند .

این شرکت دارای سه بخش می باشد که هربخش کارمندان و امکانات مخصوص به خودش را دارد . این سه بخش عبارتند از :

1 – بخش طراحی سایت با نرم افزارهای Macromedia Flash , Adobe PhotoShop , Corel Draw

2 – بخش برنامه نویسی سایت با زبانهای برنامه نویسی , ASP.Net HTML

3 – بخش بانک اطلاعاتی سایت با نرم افزار SQL Server

اینجانب در بخش 1 و بخش HTML و بخش 3 به عنوان کار آموز مشغول شده و بر اساس برنامه مشخص شده در فرمهای گزارش کار روزانه ، آموزش می دیدم .

جهت آشنایی بیشتر با کارکرد شرکت و آنچه در طول کارآموزی فرا گرفته ام ، در ذیل آموخته هایی که در طول کارآموزی راجع به هر یک از نرم افزارهای مورد استفاده بدست آورده ام ، آورده شده است .

کلمات کلیدی:

طراحی وب سایت

بانک اطلاعاتی سایت

طراحی سایت با نرم افزار

برنامه نویسی سایت با زبانهای برنامه نویسی , ASP.Net HTML

فهرست مطالب

مقدمه

معرفی نرم افزارهای بخش طراحی

نرم افزار Macromedia Flash

-1 کاربردهای Flash

-1.1 متحرک سازی در سایت وب

-1.2 ساخت فیلم های محاوره ای

-1.3تغییر شکل اشیاء و متون متحرک

-2درک و یادگیری اصول پایه ای Flash

-2.1صفحه کاری - Work Place - در Flash

Timeline -2.2

Play head - 2.3

Frame - 2.4 Number

Timeline Menu - 2.5

Center Frame - 2.6

Onion Skin View - 2.7

Onion Skin Outline view - 2.8

Edit Multiple Frames - 2.9

Modify Onion Markers - 2.10

Current Frame - 2.11

Frame Rate - 2.12

Playback Time - 2.13

Scroll Bars - 2.14

-3لایه ها

Layer Names - 3.1

Add a layer - 3.2

Add a Motion Guide Layer - 3.3

Add a Layer Folder - 3.4

Delete a Layer - 3.5

Show or Hide Layer - 3.6

Lock or Unlock Layer - 3.7

Show - 3.8 Layer as Outline

- 3.9حالت لایه ها

- 3.10نامگذاری لایه ها

Mask - 3.11 - لایه های ماسک

- 3.12 لایه های راهنما

4 - جعبه ابزار

Arrow Tool - 4.1

Sub Select Tool - 4.2

Line Tool - 4.3

Lasso Tool - 4.4

Text Tool - 4.5

Oval Tool - 4.6

Rectangle Tool - 4.7

Pencil Tool - 4.8

Brush Tool - 4.9

Free Transform Tool - 4.10

Fill transform Tool - 4.11

Ink Bottle Tool - 4.12

Paint Bucket Tool - 4.13

Eyedropper Tool - 4.14

Eraser Tool - 4.15

Hand Tool - 4.16

Zoom Tool - 4.17

Stroke Color - 4.18

Black and White - 4.19

No Color - 4.20

Swap Color - 4.21

5Panels -

Properties Panel - 5.1

Color- Mixer Panel - 5.2

Color Swatches Panel - 5.3

Components Panel - 5.4

Action - 5.5 Panel

Frame – 6

Frame - 6.1 چیست ؟

- 6.2 یادگیری انواع Frame

- 6.3 کلید های میانبر برای Frame ها

- 7کشیدن خطوط و پر کردن سطوح – Arrow Tool

- 7.1 انتخاب خطوط متفاوت

- 7.2 اضافه کردن خطوط منحنی پیچیده

- 7.3کنترل کردن پیکر بندی آلفا

- 7.4چرخاندن ، کج کردن و تغییر اندازه دادن

- 7.5 کج کردن اشیاء

- 8تغییر اندازه اشیاء - Scale

- 9کشیدن خطوط توسط Line Tool - Flash

- 10ساخت یک Motion Tween

- 10.1 انیمیشن در Flash

Animation - 10.1.1 ها در Flash به چه صورت کار می کنند ؟

- 10.1.2 شروع ساخت یک انیمشن

- 10.1.2.1 هدف

- 10.1.2.2 شروع

- 10.2 شروع ساخت یک Shape Tween

Motion - 10.2.1 Guide

-10.2.2 شروع کار

- 11آوردن عکس در محیط Flash

- 12اضافه کردن یک ماسک گرافیکی

- 13حذف Mask

- 14 نوشتن متن و ایجاد انیمیشن بر روی آن – Text Tool

14.1 – Properties

- 14.2 انیمیشن Text

-14.3 شروع

Symbols -15

15.1 – انواع Symbols

Movie Clip - 15.1.1 - سمبل های گرافیکی

Button – 15.1.2

- 15.2ایجاد Symbol ها

- 16 ذخیره سازی فایهای Flash

- 16.1 منظور از فایلهای Flash چیست ؟

- 16.2 فایلهای .swf

-16.2.1ذخیره فایل .swf از .fla

-16.3ذخیره فایلهای .exe

- 17 ساخت فایلهای HTML

نرم افزار Adobe PhotoShop

-1حالتها و مدهای رنگ

- 1.2مدل RGB

-1.3مدل CMYK

- 1.4مدل Grayscale

- 1.5مدل Bitmap

- 2شروع کار

2.1 - گزینه های کادر New

Name - 2.1.1

Width - 2.1.2

Height - 2.1.3

Resolution - 2.1.4

Mode - 2.1.5

Contents - 2.1.6

White - 2.1.6.1

Background color - 2.1.6.2

Transparent - 2.1.6.3

- 3طریقه اعمال رنگها و برخی از ابزار فتوشاپ

3.1 - طریقه اعمال رنگهای Background , Forground روی بوم نقاشی

- 4 کار با لایه ها

- 4.1پنجره Layer ( کار با جدول لایه ها)

- 4.2ایجاد لایه

- 4.3پنهان کردن لایه

- 4.4حذف لایه

- 4.5کپی گرفتن از لایه

- 4.6کار با چندین لایه

- 5 کار با جعبه ابزار فتوشاپ

- 5.1ابزار محدوده انتخاب - Marquee Tool

- 5.1.1محدوده انتخاب چهارگوش - Rectangular Marquee

5.1.2- محدوده انتخاب بیضی - Marquee Elliptical

5.1.3- سومین و چهارمین زیر مجموعه این ابزار

Option – 5.1.4 ابزار Marquee

5.1.5 - Style

Constrained Aspect – 5.1.5.1

Fixed Size – 5.1.5.2

5.1.5.3 – Normal

- 5.2ابزار Cropping

- 5.3ابزار انتقال - Move Tool

- 5.4ابزار ذره بین - Zoom Tool

- 5.5ابزار دست جابجایی تصویر - Hand Tool

- 5.6ابزار کمند - Lasso Tool

Lasso tool - 5.6.1

Polygonal lasso - 5.6.2

Magnetic lasso tool - 5.6.3

5.6.4 – Option

- 5.7ابزار عصای جادویی - Magic Wand Tool

wand option - 5.7.1 Magic

- 6بزرگنمایی و کوچک نمایی تصاویر

-6.1بوسیله صفحه کلید

6.2- با استفاده از منو

- 7پنجره Navigator

- 8منوی Select

8.1- گزینه All : Ctrl + A

8.2- گزینه Deselect : Ctrl + D

8.3 - گزینه Reselect

8.4 - گزینه Inverse

8.5 - گزینه Feather

- 9 تغییر شکل

-Transform - 10تغییر اندازه تصویر کپی شده

-10.1گزینه های Transform

Scale - 10.1.1 - مقیاس

Rotate -10.1.2 - چرخاندن

Skew -10.1.3

Distort - 10.1.4

Perspective - 10.1.5

10.1.6 - 180 Rotate

Rotate 90 CW - 10.1.7

Rotate 90 CCW - 10.1.8

Flip Horizental - 10.1.9

Flip Vertical - 10.1.10

- 10.2تغییر شکل با استفاده از واحدهای عددی Numeric

-11کار با فایلها و پسوندهای مورد استفاده

Photoshop - 11.1 Document – psd

Bitmap - 11.2

Graphical Interchange format - 11.3- GIF

Joint photographic Experts Group - 11.4-JPEG

Portable Document Format - 11.5 -PDF

11.6- Portable Network Graphic - PNG

tif - TIFF Tagged - 11.7– Image File Format

Encapsulated postscript – EPS -11.8

RAW -11.9

-12ترکیب کردن لایه ها - Merge

Merge Down - 12.1

Merge Visible - 12.2

Flatten Image - 12.3

Merge Linked - 12.4

- 13 ذخیره سازی فایل

-14کاهش اندازه فایل

-15ابزارهای ترسیمی Painting tools -

-15.1جدول Brushes

15.1.1 - ویرایش یک سرقلم

-15.1.2ساختن سرقلم جدید

-15.2ابزار رنگ پاش - Airbrush

-15.2.1گزینه Pressure

-15.3ابزار قلم موی نقاشی - Paintbrush

-15.3.1گزینه های مربوط به Option این ابزار

Wet Edge - 15.3.2

-15.3.3گزینه Auto Eraser

- 15.3.4ساختن سرقلم از یک تصویر

-15.4ابزار پاک کن - Eraser

Eraser Tool - 15.4.1

Background Eraser Tool - 15.4.2 - Magic Eraser Tool

-15.5ابزارGradient Tool

-15.5.1روش کار

-15.5.2ایجاد یک نوع طیف جدید

-15.6ابزار Bucket Option

-15.6.1گزینه Fill

-15.6.2طریقه استفاده از Pattern در ابزار سطل رنگ

-15.7ابزار قطره چکان Eyedropper Tool -

15.7.1 Eyedropper Tool -

15.7.2 - Color Sampler Tool

Measure Tool - 15.7.3

-15.8ابزارهای متن - Type tool

-16 فزودن خط کش و خطوط راهنمای غیر چاپی

-17تغییر اندازه یک تصویر

-18اعمال Stroke

-19تغییر اندازه یک بوم

-20انواع پنجره ها

20.1 - Swatches

- 20.2 Color

- 20.3 Paragraph

- 21 ماسک ها

-21.1اعمال ماسک

-21.2 کار با ماسک سریع Quick Mask

21.2.1 - کار عملی ایجاد ماسک سریع

-22اعمال سایه

-22.1تغییرات در سایه

Dangle - 22.1.1

Distance - 22.1.2

Spread -22.1.3

Size - 22.1.4

22.1.5 - ایجاد درخشندگی

-22.2قسمت QUALITY

Contour - 22.2.1

Noise - 22.2.2

-22.3کارعملی اعمال سایه به متن

23 - جلوه های بیرون زدگی و برجسته سازی - bevel and emboss

-24فرمان Import

-25وارد کردن فایل با استفاده از رابط (twain )

-26فرمان Export

نرم افزار Corel Draw

-1خطوط راهنمای دینامیک

-2خاصیت چسبندگی

3 - نشانه گر هوشمند ورودی

-4قطره چکان هوشمند

-5ابزار حذف خطوط

-6قلم موی جدید روتوش

-7صرفه جویی در وقت با قابلیت های جدید و بهبود یافته

-7.1قابلیت های جدید تراز کردن متون

Panose Font Matching - 7.2

-7.3پنجره Docker برای وارد کردن کاراکترها

- 7.4 سفارشی کردن

-7.5مدیریت رنگ ها

-8بهبود تطابق فایل ها و خروجی های گوناگون

-8.1خروجی برای آفیس

-8.2خروجی برای AutoCAD DFX/DWG

8.3 - خروجی بهبود یافته SVG

-8.4قابلیت های ورودی و خروجی چندگانه

8.5 - بهبود سازگاری با فایلهای CDR و DSF

-8.6بهبود CGM

- 9 موارد بهبود یافته محیط کاربری

-9.1گرافیک های متحرک با Corel R.A.V.E.3

Symbols - 9.2

Symbol - 9.2.1های پیوندی

-9.3پالت های رنگ جدید Panton Euro

-9.4یونی کد Unicode-

-9.5استفاده از زبان های مختلف

-9.6استفاده از آموزش مجموعه نرم افزاری Corel

معرفی زبان بخش برنامه نویسی

زبان HTML

- 1ساختن یک پوشه برای وب سایت

-2مؤلفه های کلیدی برای سازمان دهی وب سایت

-2.1جدا کردن محتویات با پوشه

-2.2کاربرد نامگذاری قرار دادی

- 2.3ایجاد سند سایت

-3تگ ها در ساختارصفحه

-4ذخیره صفحه

-5رویت صفحه

- 6ایجاد ساختار و قالب بندی صفحه

- 7دادن عنوان به صفحه وب

-8اضافه کردن پاراگراف های نوشته

- 9پاراگراف های گروهی درون کادر

-10کنترل فاصله ها

-11جلوگیری از ایجاد فضای خالی بین کلمات

-12ساختن تیترها

-13ساختن انواع لیست ها

-13.1ساختن یک لیست بالت دار

-13.2ساختن یک لیست شماره دار

-13.2.1تغییر دادن شیوه شماره گذاری

-13.2.2تغییر شماره شروع

-13.3ساختن یک لیست تعریف

-14اجزاء ترازبندی

-15ایجاد حالت توپر

-16ایجاد حروف مایل

-17ایجاد کلمات زیرخط دار

-18کنترل شکل فونت

-19کنترل اندازه حروف

- 20کنترل رنگ حروف

-21اضافه کردن گرافیک ها

-22اضافه کردن یک تصویر درون خطی

-23وارد کردن نوشته جایگزین برای یک تصویر

-24تنظیم یک تصویر

-24.1تغییر اندازه یک تصویر

-24.2ایجاد قاب برای یک تصویر

-25قرار دادن تصویر در پس زمینه

-26اضافه کردن یک خط افقی

-27اضافه کردن لینک

-28انواع لینک

-28.1لینکهای مطلق

-28.2لینکهای وابسته

-28.3ایجاد یک لینک متنی

-29ایجاد لینک روی یک تصویر

-30باز کردن یک لینک در یک پنجره جدید

- 31 ساخت یک لینک برای فرستادن E-Mail

32 – ایجاد جداول

-32.1ایجاد چهارچوب جداول

32.2 – دادن عنوان به جدول

-32.3افزودن ردیف ها و ستون ها به جدول

-32.4مشخص کردن پهنای جدول

-32.5گسترش یک سلول به دو ستون یا ردیف

-32.6گسترش یک سلول به چند ستون

-32.7گسترش یک سلول به چند ردیف

-32.8ایجاد یک رنگ پس زمینه برای یک جدول ، ردیف یا سلول

-32.9قرار دادن تصویر در پس زمینه برای یک جدول ، ردیف یا سلول

- 32.10ساخت یک جدول تودرتو

معرفی نرم افزار بخش بانک اطلاعاتی

نرم افزار SQL Server 2005

-1فایل های database

Filegroups - 2

Primary -2.1

User Defined -2.2

Database options – 3 - Recovery Model

Full - 3.1

Bulk-Logged - 3.2

Simple - 3.3

- 4انواع Data Types

Int Data Type - 4.1

Money And Smallmoney - 4.2

Decimal & Numeric - 4.3

Numeric(p,s) – Decimal(p,s) - 4.3.1

Char & Varchar - 4.4

Float & Real - 4.5

Binary & Varbinary - 4.6

-5دستورات SQL

DATABSE CREATION - 5.1

Database Name - 5.1.1

NAME - 5.1.2

SIZE - 5.1.3

FILEGROWTH - 5.1.4

MAXSIZE - 5.1.5

GO - 5.2

TABLE CREATION - 5.3

ALTER COLUMN - 5.3.1

ADD COLUMN - 5.3.2

DROP COLUMN - 5.3.3

CONSTRAINT - 5.3.4

Primary Key Constraint – 5.3.4.1

Foreign Key Constraints – 5.3.4.2

UNIQUE CONSTRAINT – 5.3.4.3

CHECK CONSTRAINT – 5.3.4.4

DEFAULT CONSTRAINT – 5.3.4.5

SELECT STATEMENT - 5.4

INSERT - 5.5

UPDATE - 5.6

WHERE - 5.7

Filtering With WHERE - 5.7.1

ORDER BY - 5.8

GROUP BY - 5.9

HAVING - 5.10

OPENROWSET - 5.11

SINGLE_BLOB - 5.11.1

SINGLE_CLOB - 5.11.2

SINGLE_NCLOB - 5.11.3

ATTACH & DETACH - 5.12

-5.13وضعیت تقدم اپراتور ها

NOT - 5.13.1

BETWEEN - 5.13.2

Manipulating Data - 5.14

- 5.14.1عملگر های پایه ی ریاضی(Basic math operator)

ABS - 5.14.2

POWER - 5.14.3

SQRT - 5.14.4

RAND - 5.14.5

CEILING - 5.14.6

FLOOR - 5.14.7

SUBSTRING - 5.14.8

UPPER – LOWER - 5.14.9

REVERSE - 5.14.10

LEN - 5.14.11

YEAR - 5.14.12

MONTH - 5.14.13

DAY - 5.14.14

- 5.14.15( datepart , date ) DATEPART

JOIN - 6 و انواع آن

CROSS JOIN - 6.1

SELF JOIN - 6.2

LEFT OUTER JION - 6.3

VIEW - 7

- 7.1انواع VIEW

UPDATE - 7.2

SUBQUERY - 8

قیمت فایل فقط 19,000 تومان برچسب ها :

 • گزارش کارآموزی مهندسی کامپیوتر با عنوان طراحی وب سایت
 • طراحی وب سایت
 • بانک اطلاعاتی سایت
 • طراحی سایت با نرم افزار
 • برنامه نویسی سایت با زبانهای برنامه نویسی ASPNet HTML
 • دانلود گزارش کارآموزی مهندسی کامپیوتر با عنوان طراحی وب سایت
 • دانلود گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر
 • سیستم همکاری در فروش فایل
 • همکاری در فروش فایل
 • همکاری در فروش
 • فروش فایل
 • انجام گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر
 • fileina
 • فروشگاه ساز

خرید فایل

ارسال شده در