تحقیق تفاوت و رابطه میان آینده نگاری منطقه ای…

توضیح مختصر:

چکیده آینده نگاری بر آمده از نیاز «آمادگی برای آینده»؛ یعنی به کار بردن منابع به بهترین وجه ممکن برای دست یابی به مزیت «رقابتی» «بهبود کیفیت زندگی» و «توسعه پایدار» می باشد . استفاده روزافزون از این ابزار در سالهای اخیر موجب آن شده است که ملاحظات محوری و پایه ای در مفهوم فعلی آینده نگاری در اروپا تغ

عنوان کامل: تحقیق تفاوت و رابطه میان آینده نگاری منطقه ای و آینده نگاری ملی

دسته بندی: علوم انسانی » علوم اجتماعی

فرمت فایل دانلودی: rar

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 18

حجم فایل:18 کیلوبایت

قیمت: 7000 تومان

چکیده

آینده نگاری بر آمده از نیاز «آمادگی برای آینده»؛ یعنی به کار بردن منابع به بهترین وجه ممکن برای دست یابی به مزیت «رقابتی» «بهبود کیفیت زندگی» و «توسعه پایدار» می باشد . استفاده روزافزون از این ابزار در سالهای اخیر موجب آن شده است که ملاحظات محوری و پایه ای در مفهوم فعلی آینده نگاری در اروپا تغییر یابد.یکی از این تغییرات حرکت از آینده نگاری ملی به آینده نگاری منطقه ای است. در آینده نگاری منطقه ای تفاوت هایی با آینده نگاری ملی مشاهده می شود، از جمله در افق زمانی و روش مورد استفاده. از سویی دیگر رابطه میان آینده نگاری منطقه ای با آینده نگاری ملی آن کشور می تواند به صورت های متفاوتی ایجاد شود. در این مقاله آینده نگاری منطقه ای معرفی گشته و تفاوت هایی از آن با آینده نگاری ملی ذکر می گردد و پس از آن رابطه میان آینده نگاری منطقه ای با آینده نگاری ملی آورده می شود.

واژگان کلیدی: آینده نگاری، آینده نگاری منطقه ای، آینده نگاری ملی

Keywords: Technology foresight Regional Foresight, National Foresight

1 ـ مقدمه

اقتضائات و شرایط هر زمانه¬ای ما را مجبور به بازنگری در مفاهیم ،پیش فرض ها و روشهای قبلی خود می¬سازد، تفاوت های دنیای امروزی با جهان گذشته را می توان حداقل در 4 مولفه ذیل نگریست، 4 مولفه ای که از دید بسیاری از خبرگان آینده نگاری، همچون مارتین، 4 پیش ران اصلی اقبال و توجه به آینده نگاری بوده اند و عبارتند از [1] :

1- افزایش رقابت [5]

2- افزایش محدودیتها[6] بر هزینه بخش عمومی

3- افزایش پیچیدگی[7]

4- افزایش اهمیت توانش[8] علم و تکنولوژی

در ادبیات آینده نگاری به واسطه آنکه این 4 پیش ران، همگی با حرف c آغاز می شوند، با نام c4 نیز شناخته می شوند. دیگر نکته قابل تامل در خصوص c4 آن است که تمامی این محرک ها و سایق ها الزاما محدود به یک منطقه جغرافیایی خاص نمی شوند و تمامی این موارد به همان اندازه ای که برای یک کشور مطرح است برای یک منطقه ایالتی یا استانی و به همان اندازه برای یک منطقه فراملی نیز چالش برانگیز است. از این رو آینده نگاری به عنوان یک ابزار بالقوه توانمند برای سیاست گذاری می تواند در هر یک از مناطق فوق الذکر مورد استفاده قرار گیرد . مناطق زیر ملی (ایالت و استانها) نیز سعی در استفاده از این ابزار توانمند گرفتند.

آینده نگاری برحسب محدوده جغرافیایی مورد پوشش، به 3 صورت ذیل قابل مشاهده است .[2]

عبارات و جملات کلیدی

تحقیق, دانلود تحقیق, کار تحقیقی, علوم اجتماعی, تحقیق تفاوت و رابطه میان آینده نگاری منطقه ای و آینده نگاری ملی

خرید فایل

ارسال شده در