تحقیق استفتاآت قضایی

توضیح مختصر:

مبحث اوّل : شرایط قاضی 1 . عدم شرطیت ذکوریت در قاضی (س 1) با توجه به اصل 167 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قاضی مکلّف است طبق قانون عمل کند نه بر مبنای اجتهاد شخصی، و از طرفی قضات مأذون فعلی در واقع قاضی شرع مذکور در فقه نبوده و تقریباً کار قضایی حالت کارشناسی داشته و از باب تطبیق موضوع بر قوانین

عنوان کامل: تحقیق استفتاآت قضایی

دسته بندی: علوم انسانی » حقوق

فرمت فایل دانلودی: rar

فرمت فایل اصلی: docx

تعداد صفحات: 255

حجم فایل:186 کیلوبایت

قیمت: 30000 تومان

فهرست مطالب

مقدمه

یکم: اجتهاد، حیات اسلام

دوم: اجتهاد جواهری

سوم: بالندگی فقه

چهارم: منطق و متانت اجتهاد شیعی

پنجم: فقه در عرصه مناسبات اجتماعی

ششم: اجتهاد و پرسش های نو

هفتم: نقش فقه در قضا و حقوق

هشتم: اصول و ملاک های حاکم

نهم: شاخصه کارآمدی فقه

دهم: ویژگی این مجموعه

 بخش نخست : کلیات قضا و راه های اثبات دعوا

فصل اوّل: شرایط و وظایف قاضی

مبحث اوّل : شرایط قاضی

1 . عدم شرطیت ذکوریت در قاضی

2 . عدم شرطیت اجتهاد در قاضی

3 . جواز قضاوت غیر مجتهد و لزوم عمل حسب قوانین شرعیه مصوّبه

4 . قاضی تحکیم

5 . رجوع به قاضی غیر شیعه

مبحث دوم: وظائف قاضی

1 . وظیفه قاضی در موارد سکوت قانون

2. وظیفه قاضی در صورت مخالفت قانون با مشهور یا شرع

3 . مسئولیت قاضی در صورت اشتباه ( تقصیر )

4 . قانون حاکم در دعوای غیر مسلمان

5 . وضعیت رسیدگی به جرایم ایرانیان در خارج از کشور

6 . فصل خصومت با انشای کتبی

7 . دادرسی غیابی

8 . مرور زمان در رسیدگی به دعاوی

9 . تجدیدنظر خواهی

10 . حبس مدعی اعسار

11 . حکم به زندان یا تبعید به مدّت نامعیّن

مبحث سوم: مسائل مرتبط

1 . توقیف اموال بدهکار توسط برخی از طلبکارها

2 . هزینه های دادرسی

3. عدم جواز اجرای حکم در رسیدگی های خارج از صلاحیت دادگاه

4 . هدیه به قاضی

فصل دوم: راه های اثبات دعوا

مبحث اول: اقرار

1 . اقرار از روی تهدید

2 . استفاده از نوار، فیلم، فاکس و … در اثبات دعوا

مبحث دوم: شهادت

1 . معیار در استماع شهادت شاهد

2 . شهادت از روی عدم آگاهی

3 . آثار شهادت از روی اکراه

4 . تساوی زن و مرد در شهادت

5 . شهادت غیر شیعه و اهل کتاب

6 . ادای شهادت با کتابت

7 . اعتبار نوشته های غیر رسمی

8 . نظریه کارشناس

9 . احقاق حق با توسل به وسایل متقلّبانه

10 . معیار جواز شهادت و قسم دروغ

11 . راه اثبات اعسار

مبحث سوم: علم قاضی

1 . محدوده اعتبار و حجیت علم قاضی

مبحث چهارم: سوگند

1 . اثبات حق با سوگند

2 . جایگاه سوگند در دعاوی کیفری

3 . لفظ سوگند

4 . شرطیت اذن مدعی در احلاف منکر

5 . معنای عبارت « قول، قول اوست با قسمش »

 بخش دوم : حدود

فصل اول: کلیات حدود

1 . اجرای حدود در عصر حاضر

2 . مفهوم و قلمرو قاعده دَرْء

3 . مجازات حدّی در صورت انکار بعد از اقرار

4 . نفی بلد و امکان تبدیل به مجازات دیگر

5 . جمع بین اعدام و سایر مجازاتها

6 . چگونگی اجرای مجازات اعدام

7 . اجرای مجدد حکم اعدام، در صورت زنده ماندن محکوم به اعدام

8 . قرار دادن معدوم در انظار عمومی

9 . اجرای حکم بر بیمار

10 . تأخیر اجرای حدّ زن شیرده

11 . تخفیف مجازات افراد زیر هجده سال

12 . توبه مسقط حدّ

فصل دوم: حدّ زنا

1 . تعریف حدّ زنا

2 . عدم تأثیر استفاده از وسایل پیشگیری کننده در تحقق زنا

3 . عدم صدق زنا در ازدواج موقت بدون اذن ولیّ

4 . حکم زنای اکراهی

5 . تقصیر قبلی زن در تحقق اکراه

6 . عدم تأثیر رضایت بعدی زن در صدق زنای عنفی

7 . ادعای اکراه در زنا

8 . عدم تفاوت حکم قتل در زنای به عنف بین مسلمان و غیرمسلمان

9 . پرداخت مهرالمثل در زنای به عنف

10 . شرایط احصان

11 . عدم تحقق احصان با عقد منقطع

12 . موضوعیت داشتن اقاریر اربعه برای اجرای حدّ زنا

13 . عدم نفوذ اقرار تلقینی

14 . تبدیل رجم به نوع دیگری از قتل

15 . فرار از حفره در مجازات رجم

16 . سقوط حدّ زنا از شخص دیوانه

17 . سقوط حدّ زنا در صورت توافق بر ازدواج

18 . حکم ضغث در سایر مجازاتها

فصل سوم: حدّ لواط و قوّادی

1 . عدم اشتراط احصان در حدّ لواط

2 . عدم حدّ لواط در اشخاص دیوانه

3 . شمول توبه مسقط حدّ لواط به محارم نَسبی

4 . اکراه در قوّادی و محاربه

فصل چهارم: حدّ قذف و مسکر

1 . نحوه اسناد در تحقق حدّ قذف

2 . اقرار به شُرب خمر و ادعای توبه قبل از اقرار

فصل پنجم: حدّ محاربه

1 . قلمرو محاربه و اِفساد فی الارض در خصوص جرایمی نظیر هواپیما ربایی و …

2 . شمول مجازات نفی بلد در حدّ محارب به زن

3 . تشدید مجازات تبعید به حبس در محلّ تبعید

4 . عدم جواز استفاده از داروهای مقاوم کننده در مجازات صلب

5 . نقش توبه محارب در سقوط مجازات

فصل ششم: حدّ سرقت

1 . معیار طلا یا نقره مسکوک در نصاب حدّ سرقت

2 . سرقت اطلاعات سرّی کد شده و رمزدار

3 . سرقت از مال مشاع

4 . عدم تحقق اضطرار در باره سارقان معتاد به موادمخدر

5 . لزوم مقاومت در مقابل جانی یا سارق

6 . اختلاف مالباخته و سارق در تعداد اموال ربوده شده

7 . لزوم یا عدم لزوم مطالبه در قطع ید

8 . تعدّد سرقت و مجازات آن

9 . مجازات جایگزین حدّ سرقت

10 . استفاده از داروی بی حس یا بی هوش کننده، هنگام اجرای مجازات

11 . نقش عفو در سرقت حدّی

12 . ملکیت، فروش و پیوند عضو مقطوع در سرقت

فصل هفتم: حدّ ارتداد

1 . تعریف مرتد و قلمرو آن

2 . شرایط اجرای حکم مرتد

3 . توبه مرتد

 بخش سوم: قصاص

فصل اول: تعیین نوع قتل

1 . ارتکاب قتل با فعل مادی

2 . ارتکاب قتل با فعل غیر مادی

3 . خطای در تطبیق در قتل نفس

4 . شرکت و معاونت در قتل

5 . اکراه در قتل

6. ایراد ضرب و جَرْح یا قتل با رضایت مجنّی علیه

فصل دوم: شرایط قصاص

1 . حکم قتل غیر مسلمان توسط مسلمان

2. اسلام آوردن کافر پس از ارتکاب قتل مسلمان

3 . قتل فرزند توسط پدر یا مادر

4 . قتل فرزند نامشروع

5 . قصاص پدر توسط فرزند

6 . قتل کودک نامشروع

7 . سقط و قتل جنین

8. قتل از روی ترحم

9 . قتل در اثر دفاع

10. قتل مهدور الدم

11 . قتل اسیر

12 . قتل در فراش

13 . جهل به حکم در قتل عمدی

14 . اذن حاکم شرع در قصاص

15 . عدم کفایت علم اجمالی نسبت به قاتل

فصل سوم: راههای ثبوت قتل

مبحث اول: اقرار

مبحث دوم: شهادت

مبحث سوم: قسامه

1. لزوم وجود ظنّ قوی برای اجرای قسامه

2 . قلمرو قسامه

3 . مقدار قَسامه

4 . قسامه در صورت نبودن ولیّ دم

5 . کاربرد قَسامه در اثبات جرم و رفع اتهام

6 . تبرئه متهم در صورت عدم اتیان قَسامه توسط اولیای دم و عدم ردّ آن به متهم

7 . تساوی زن و مرد در اجرای قسامه

8 . لزوم اتیان قَسامه از روی یقین

9 . لزوم مطالبه از سوی مدّعی در اتیان قَسامه توسط مدّعی علیه

10 . نصاب قَسامه در جنایت بر اطراف

مبحث چهارم: نقش قرعه در تعیین قاتل

مبحث پنجم: اختلاف جانی و ولیّ دم

فصل چهارم: کیفیت استیفای قصاص

1 . اولیای دم

2 . حدود اختیارات ولیّ دم

3 . وظیفه قاضی در صورت صغیر یا کافر بودن اولیای دم یا عدم دسترسی به آنان

4. تساوی زن و مرد در استیفای قصاص

5. حکم فاضل دیه در قتل چند زن توسط یک مرد

6. انتخاب کننده نوع دیه در فاضل دیه

7 . پرداخت فاضل دیه از بیت المال

8 . ملاک در تداخل قصاص عضو در قصاص نفس

9 . جمع بین قصاص و سایر مجازاتها

10 . نحوه اجرای حکم قصاص

11 . استفاده از داروهای بی هوش یا بی حس کننده هنگام اجرای مجازات

12 . مدت بقای حقّ قصاص

13 . تأخیر اولیای دم در اجرای قصاص

14 . حدود اختیار حاکم شرع در استیفا یا تبدیل قصاص یا عفو

15 . اسقاط حقّ قصاص توسط مجنّی علیه

16 . عفو قاتل هنگام اجرای حکم

17 . تبدیل قصاص نفس به قصاص عضو

18 . خودکشی پس از ارتکاب قتل عمدی

19 . ظهور علایم حیاتی پس از اجرای حکم اعدام یا قصاص

20 . فروش اعضاء قبل از قصاص

21 . کفّاره قتل عمدی

22 . جواز تعزیر قاتل عمدی در صورت عدم قصاص

فصل پنجم: قصاص عضو

1 . لزوم مماثلت در قصاص اطراف

2 . تبعیض در قصاص اطراف

3 . تسری حکم قصاص دست به سایر اعضای زوج بدن

4 . عدم سقوط حقّ قصاص در صورت پیوند

5 . حدود اختیارات ولیّ قهری در صدمات وارده بر صغیر

6 . هزینه درمان پس از اجرای قصاص اطراف یا حد

7 . ملکیت، فروش و پیوند عضو مقطوع در قصاص

8.عدم امکان اجرای قصاص عضوتوسط مجنی علیهوحاضرنشدن متخصصین فن برای اجرای قصاص

 بخش چهارم: دیات

فصل اول: ماهیت دیه و اَرشْ و برخی موارد آنها

1 . ماهیت دیه و برخی موارد آن

2 . ماهیت اَرشْ و برخی موارد آن

فصل دوم: مقدار دیه قتل نفس

مبحث اول: دیه انسان و موضوعیّت نداشتن اعیان سته دیات

1 . مقدار دیه انسان

2 . تساوی زن و مرد در دیه و اَرشْ

3 . تساوی دیه مسلمان با غیر مسلمان

4 . موضوعیّت نداشتن اعیان ستّه دیات

مبحث دوم: محاسبه دیه و نحوه پرداخت آن

1 . معیار محاسبه برای پرداخت دیه

2 . عدم تداخل دیه کم در دیه زیاد

3 . لزوم جبران خسارات روحی ( غیرجسمی )

4 . لزوم جبران سایر آسیبهای وارده همراه با ضایعه اصلی

5 . تأثیر درمان و پیوند عضو مقطوع در میزان دیه

6 . حکم اَرشْ زنان در بیش از ثلث دیه

7 . انتخاب کننده نوع دیه

8 . نحوه تقسیم دیه

مبحث سوم: تغلیظ دیه و قلمرو آن

مبحث چهارم: خسارات زاید بر دیه

مبحث پنجم: مهلت پرداخت دیه و اَرشْ

فصل سوم: مسئول پرداخت دیه

1 . مسئول پرداخت دیه در موارد علم اجمالی

2 . مسئولیت جمعی در صورت شرکت در ایجاد ضرب و جرح

3 . مسئولیت اشخاص حقوقی در پرداخت دیه

4 . مسئولیت کارفرما در پرداخت دیه

5 . تعریف عاقله و مسؤولیت آن در پرداخت دیه

6 . پرداخت دیه از بیت المال

7 . ضامن بودن صبّی ممیّز

8 . اعسار در پرداخت دیه

9 . خودداری عاقله از پرداخت دیه

10 . جواز حبس شخص ممتنع از پرداخت دیه

11 . حدود اختیارات ولیّ یا قیّم در دیه، قصاص و عفو

12 . رضایت مجنّی علیه در عملیات ورزشی ( عوامل موجهه جرم )

13 . عدم تأثیر عفو مجنّی علیه نسبت به ایجاد خسارات جدید بر اثر سرایت

فصل چهارم: موجبات ضمان ( مباشرت ، تسبیب، اجتماع سبب و مباشر یا اجتماع چند سبب )

1 . قتل دیگری در حال خواب

2 . مسئولیت پزشک در برابر آزمایشهای پزشکی روی بیمار

3 . اشتراک در جنایت و مسئولیت تناسبی

4 . تسبیب در جنایت

5 . اجتماع سبب و مباشر و یا اجتماع چند سبب

6 . درجه تقصیر یا تأثیر در میزان مسئولیت

فصل پنجم: دیه اعضا، جراحات، لطمات، سقط جنین و جنایت بر مرده

مبحث اول: دیه یا ارش اعضا

1 . دیه مو ( دیه تراشیدن موی سر زن و مرد )

2 . دیه چشم ( اَرشْ به دلیل پارگی قرنیه چشم )

3 . دیه انداختن دندان طفل

4 . دیه بندهای انگشتان دست و نحوه محاسبه آن

5 . عدم تأثیر میزان کارایی و ارزش عضوی در تعیین دیه انگشتان

6 . دیه و اَرشْ صدمه بر بیضه

7 . نحوه تعیین اَرشْ ازاله بکارت

8 . دیه حسّ بویایی

9 . عدم تفاوت بین اعضای ظاهری و باطنی

مبحث دوم: دیه استخوانها

1 . شکستگی استخوان و جدا شدن تکّه ای از آن

2 . دیه شکسته شدن استخوان درشتْ نی و نازکْ نی

3 . شکسته شدن استخوان ساق پا همراه با خونریزی

4 . دیه شکستگی استخوان همراه با نقص عضو

5 . جرح و شکستگی در محلهای متعدّد

6 . عدم تفاوت بین شکسته شدن ستون فقرات و جدا شدن آنها

7 . دیه یا اَرشْ در استخوان کف دست یا پا

8 . دیه شکسته شدن استخوان کتف و بازو

9 . دیه شکستن استخوان بینی

مبحث سوم: دیه جراحات و لطمات

1 . تفاوت دیه سر و صورت با دیه ضربات وارده با سایر جاهای بدن

2 . دیه سمحاق

3 . صدمات وارده به زیر چانه و ترقوّه

4 . خسارات حاصله در گوش ، زیر چانه، زیر لب، داخل بینی و دهان

5 . دیه جراحت گردن

6 . دیه جراحتی که به درون بدن انسان وارد می شود

7 . دیه تغییر رنگ

8 . اَرشْ نقص زیبایی و تغییر در لحن گفتار

9 . موضوعیت نداشتن شتر و دینار در دیه جراحات

مبحث چهارم: سقط جنین

1 . مقدار دیه سقط جنین

2 . دیه سقط جنین نامشروع

3 . دیه سقط جنین غیرمسلمان

مبحث پنجم: دیه جنایت بر مرده

 بخش پنجم: تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده

تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده

1. ملاک تعزیر توسط حکومت

2. قلمرو تعزیر

3. نوع و مقدار تعزیر

4. روش رسیدگی در جرایم موجب تعزیرات حکومتی

5. مبادله محکومین به حبس بین کشورها

6. معاونت و مشارکت در خودکشی

7. معاونت در جرم

8. عفو در جرایم تعزیراتی

9. تعزیر در جرایم حقّ النّاسی علی رغم گذشت شاکی

10. تسرّی قاعده درء و تسرّی عدم قسم در حدّ به تعزیرات

11. شرطیت بلوغ یا تمیز در مسئولیت کیفری

12. اقدام تأمینی برای جلوگیری از جرم

عبارات و جملات کلیدی

کلیات قضا و راههای اثبات دعوا, استفتاآت قضایی, استفتاآت, حد و حدود, قصاص, دیه و دیات, تعزیرات, مجازاتهای بازدارنده,

خرید فایل

ارسال شده در