پروژه مالی صنعت چین چین به همراه چارت سازمانی پروژه مالی صنعت چین چین به همراه چارت سازمانی

دسته: علوم انسانی

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 448 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 45

پروژه مالی صنعت چین چین به همراه چارت سازمانی در 45 صفحه ورد قابل ویرایش

فهرست مطالب

تاریخچه فعالیت… 1

فعالیت اصلی شرکت… 3

وضعیت اشتغال… 4

توضیح ساختار سازمانی شرکت… 4

سرپرست حسابداری صنعتی… 7

برگ فروش کالا یا صورتحساب فروش یا فا کتور فروش… 13

سیستم انبارداری … 15

تعریف انبار … 15

وضع طبیعی انبارها… 16

کاردکس نویسان و پرسنل دفتری انبار … 20

سایر کارکنان… 20

رسید انبار … 21

بر گ در خواست خرید کالا… 24

برگ رسید انتقالی بین انبارها… 26

کارت انبار… 29

سایر اطلاعات اضافی و تکمیلی… 34

تاریخچه اطلاعات … 37

تاریخچه پذیرش شرکت در بورس اوراق بهادار تهران و چگونگی افزایش سرمایه 37

فعالیت اصلی شرکت … 38

وضعیت اشتغال… 40

چارت سازمانی قسمت مالی … 41

فلوچارت سیستم انبارداری … 42

فلوچارت سیستم فروش … 43

ساختار انبارداری… 44

برگ در خواست کالا از انبار … 45

در خواست خرید کالا… 46

برگ رسید انتقالی بین انبارها… 47

کارت انبار … 48

فلو چارت سیستم انبار … 49

مجتمع کشت و صنعت چین چین(سهامی عام (

تاریخچه فعالیت

کلیات

مجتمع کشت و صنعت چین چین )سهامی عام ) در تاریخ 14/8/1353 به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس شده و طی شماره 1296 در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی مشهد به ثبت رسیده است .

شرکت در تاریخ 19/12/1358 در اجرای قانون توسعه و حفاظت صنایع ایران مشمول بند ج قانون مذکور شناخته شده و تاریخ مذکور لغایت 20/12/1364 هیات 5 نفره موضوع ماده 2 متمم قانون توسعه و حفاظت صنایع ایران طلب بانک صنعت و معدن تبدیل به سهام گردید . و در تاریخ 11/6/1369 به شرکت سهامی عام تبدیل و در تاریخ 10/10/1369 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است .

مرکز اصلی و کارخانجات شرکت واقع در مشهد کیلومتر 2 جاده فریمان می باشد .

تاریخچه پذیرش شرکت در بورس اوراق بهادار تهران و چگونگی افزایش سرمایه :

در شهریور ماه 1369 شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردید و مورد پذیرش سازمان بورس اوراق بهادار تهران قرار گرفت و با توجه به اینکه یکی از شرایط پذیرش در بورس فک رهن از داراییهای در وثیقه بانک صنعت و معدن بوده علیر غم آن از این وثایق توسط بانک مذکور فک رهن به عمل نیامده . در دیماه همین سال بانک صنعت و معدن 8/21 درصد از سهام خود را ( یعنی مازاد ر 51 درصد سهام بانک ) به عموم مردم عرضه نمود ، متعاقبا در دیماه سال 1370 بانک صنعت و معدن مجددا 51 درصد سهام باقیمانده خود را از طریق شعب بانک ملی ایران به ( قیمت 8000 ریال ) به عموم ارائه نمود . این مرحله از فروش سهام شرکت مواجه با دوران پذیره نویسی ازدیاد سرمایه از یک میلیارد ریال ( یک میلیون سهم 1000 ریالی ) به دو و نیم میلیارد ریال ( دو و نیم میلیون هم 1000 ریالی ) بود . در این مرحله بخشی از سهام مورد فروش سهامی بودند که هنوز پیرو مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 11/8/1370 در دوران پذیره نویسی بوده که تحقق نیافته بود . نقایصی که در مصوبه مجمع عمومی فوق العاده وجود داشت و ایرادات حقوقی که از جانب اداره ثبت شرکت ها در مورد نحوه اجرا مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مروط به این ازدیاد سرمایه مطرح شده بود ،باعث گردید که ثبت صورتجلسه مزبور حدود یکسال به طول انجامید و دوران انتقالی از مدریت منتخب بانک به مدیریت منتخب مالکین جدید و تحقق صدور سهام مورد معامله به مدت یکسال به طول انجامید .

در سال 1372 و با شروع به کار هیات مدیره جدید مجددا سرمایه شرکت از 5/2 میلیارد ریال به 5/3 میلیارد ریال افزایش یافت ، در سه ماه ه سوم سال 1374 نیز مجمع محترم ا افزایش سرمایه به میزان 5/3 میلیارد ریال دیگر موافقت نموده که در نتیجه در سال 1375 سرمایه شرکت بالغ بر 7 میلیارد ریال گردید ، سپس در اسفند سال 1375 مجمع محترم مجددا با افزایش سرمایه به میزان 100% سرمایه موافقت نموده که عملیات اجرایی و ثبت آن با توجه به مهلت تعیین شده در سال 1376 انجام شد و نهایتا در تاریخ 19/9/1376 سرمایه شرکت به میزان 14 میلیرد ریال منقسم به 14 میلیون سهم 1000 ریالی افزایش یافت .

در سال 1379 مجمع محترم با افزایش سرمایه به میزان 100% طی مراحل مختلف موافقت و مرحله اول آن به میزان 20% در سال 1380 انجام و سرمایه شرکت به میزان 16800000000 ریال منقسم به 8/16 میلیون سهم 1000 ریالی افزایش یافت . همچنین بر اساس مصوبه مورخ 18/3/1381 هیات مدیره و پیرو مصوبه سال 1379 مجمع محترم در مرحله دوم اقدامات لازم جهت افزایش سرمایه به میزان 3/33% نسبت به سرمایه فعلی ( 40% نسبت به سرمایه 14 میلیارد ریالی ) آغاز و با توجه به مهلت تیین شده در سال 1381 سرمایه شرکت ا افزایش مبلغ 5600000000 ریال از محل آورده نقدی سهامداران بالغ بر 22400000 ریال منقسم به 4/22 میلیون سهم 1000 ریالی گردید .

ج) ذیل

دو قسمت وجود دارد که یکی برای محل امضا افراد مربوطه و دیگری برای توزیع رونوشت ها است.

کارت انبار

کارت انبار عبارت است از کارتی که در آن فقط مشخصات و موجوده یک جنس یا کالا در انبار را به صورت مقداری بر مبنای رسیدهای انبار و یا حواله انبارهای صادرشده ثبت و نگهداری می کند. مقدار مانده هر کالا در هر مقطع از زمان مقادیر موجودی عینی و فیزیکی هر کالا در انبار را نشان می دهد و ملاک کنترل برای صحت و سقم مقادیر عینی موجودی های کالا با مقادیر ثبت شده در مدارک انبار می باشد.

کارت انبار از دو طرف به شرح زیر تشکیل شده است:

الف) سر (بالای) کارت

ـ شماره کارت: منظور شماره پیاپی صفحات کارت است که برای هر یک از اقلام از عدد یک شروع می شود و بعد از استفاده از دو طرف کارت، کارت بعدی با شماره سه مورد استفاده قرار می گیرد.

ـ نام و مشخصات کالا: نام و مشخصات کالای مربوطه نوشته می شود.

ـ شماره کالا: منظور شماره ای است که کالا تحت آن شماره در انبار نگهداری می شود.

ـ شماره فنی کالا: عموماً قطعات و لوازم یدکی و بعضی از کالاهای مصرفی دارای شماره و مشخصات فنی می باشند.

در بالای سمت چپ کارت انبار به ترتیب موارد زیر درج می گردد:

ـ نقطه سفارش مجدد: آن مقدار کالایی که وقتی مقادیر موجودی به آن میزان می رسد باید سفارش مجدد داد در این قسمت نوشته می شود.

ـ حداقل موجودی: آن مقدار موجودی کالایی که باید همیشه در انبار موجود باشد.

ـ حداکثر موجودی: آن مقدار موجودی است که میزان موجودی در انبار نباید از آن حد تجاوز کند.

مجتمع کشت و صنعت چین چین(سهامی عام (

تاریخچه فعالیت

کلیات

مجتمع کشت و صنعت چین چین )سهامی عام ) در تاریخ 14/8/1353 به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس شده و طی شماره 1296 در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی مشهد به ثبت رسیده است .

شرکت در تاریخ 19/12/1358 در اجرای قانون توسعه و حفاظت صنایع ایران مشمول بند ج قانون مذکور شناخته شده و تاریخ مذکور لغایت 20/12/1364 هیات 5 نفره موضوع ماده 2 متمم قانون توسعه و حفاظت صنایع ایران طلب بانک صنعت و معدن تبدیل به سهام گردید . و در تاریخ 11/6/1369 به شرکت سهامی عام تبدیل و در تاریخ 10/10/1369 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است .

مرکز اصلی و کارخانجات شرکت واقع در مشهد کیلومتر 2 جاده فریمان می باشد .

تاریخچه پذیرش شرکت در بورس اوراق بهادار تهران و چگونگی افزایش سرمایه :

در شهریور ماه 1369 شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردید و مورد پذیرش سازمان بورس اوراق بهادار تهران قرار گرفت و با توجه به اینکه یکی از شرایط پذیرش در بورس فک رهن از داراییهای در وثیقه بانک صنعت و معدن بوده علیر غم آن از این وثایق توسط بانک مذکور فک رهن به عمل نیامده . در دیماه همین سال بانک صنعت و معدن 8/21 درصد از سهام خود را ( یعنی مازاد ر 51 درصد سهام بانک ) به عموم مردم عرضه نمود ، متعاقبا در دیماه سال 1370 بانک صنعت و معدن مجددا 51 درصد سهام باقیمانده خود را از طریق شعب بانک ملی ایران به ( قیمت 8000 ریال ) به عموم ارائه نمود . این مرحله از فروش سهام شرکت مواجه با دوران پذیره نویسی ازدیاد سرمایه از یک میلیارد ریال ( یک میلیون سهم 1000 ریالی ) به دو و نیم میلیارد ریال ( دو و نیم میلیون هم 1000 ریالی ) بود . در این مرحله بخشی از سهام مورد فروش سهامی بودند که هنوز پیرو مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 11/8/1370 در دوران پذیره نویسی بوده که تحقق نیافته بود . نقایصی که در مصوبه مجمع عمومی فوق العاده وجود داشت و ایرادات حقوقی که از جانب اداره ثبت شرکت ها در مورد نحوه اجرا مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مروط به این ازدیاد سرمایه مطرح شده بود ،باعث گردید که ثبت صورتجلسه مزبور حدود یکسال به طول انجامید و دوران انتقالی از مدریت منتخب بانک به مدیریت منتخب مالکین جدید و تحقق صدور سهام مورد معامله به مدت یکسال به طول انجامید .

در سال 1372 و با شروع به کار هیات مدیره جدید مجددا سرمایه شرکت از 5/2 میلیارد ریال به 5/3 میلیارد ریال افزایش یافت ، در سه ماه ه سوم سال 1374 نیز مجمع محترم ا افزایش سرمایه به میزان 5/3 میلیارد ریال دیگر موافقت نموده که در نتیجه در سال 1375 سرمایه شرکت بالغ بر 7 میلیارد ریال گردید ، سپس در اسفند سال 1375 مجمع محترم مجددا با افزایش سرمایه به میزان 100% سرمایه موافقت نموده که عملیات اجرایی و ثبت آن با توجه به مهلت تعیین شده در سال 1376 انجام شد و نهایتا در تاریخ 19/9/1376 سرمایه شرکت به میزان 14 میلیرد ریال منقسم به 14 میلیون سهم 1000 ریالی افزایش یافت .

در سال 1379 مجمع محترم با افزایش سرمایه به میزان 100% طی مراحل مختلف موافقت و مرحله اول آن به میزان 20% در سال 1380 انجام و سرمایه شرکت به میزان 16800000000 ریال منقسم به 8/16 میلیون سهم 1000 ریالی افزایش یافت . همچنین بر اساس مصوبه مورخ 18/3/1381 هیات مدیره و پیرو مصوبه سال 1379 مجمع محترم در مرحله دوم اقدامات لازم جهت افزایش سرمایه به میزان 3/33% نسبت به سرمایه فعلی ( 40% نسبت به سرمایه 14 میلیارد ریالی ) آغاز و با توجه به مهلت تیین شده در سال 1381 سرمایه شرکت ا افزایش مبلغ 5600000000 ریال از محل آورده نقدی سهامداران بالغ بر 22400000 ریال منقسم به 4/22 میلیون سهم 1000 ریالی گردید .

ج) ذیل

دو قسمت وجود دارد که یکی برای محل امضا افراد مربوطه و دیگری برای توزیع رونوشت ها است.

کارت انبار

کارت انبار عبارت است از کارتی که در آن فقط مشخصات و موجوده یک جنس یا کالا در انبار را به صورت مقداری بر مبنای رسیدهای انبار و یا حواله انبارهای صادرشده ثبت و نگهداری می کند. مقدار مانده هر کالا در هر مقطع از زمان مقادیر موجودی عینی و فیزیکی هر کالا در انبار را نشان می دهد و ملاک کنترل برای صحت و سقم مقادیر عینی موجودی های کالا با مقادیر ثبت شده در مدارک انبار می باشد.

کارت انبار از دو طرف به شرح زیر تشکیل شده است:

الف) سر (بالای) کارت

ـ شماره کارت: منظور شماره پیاپی صفحات کارت است که برای هر یک از اقلام از عدد یک شروع می شود و بعد از استفاده از دو طرف کارت، کارت بعدی با شماره سه مورد استفاده قرار می گیرد.

ـ نام و مشخصات کالا: نام و مشخصات کالای مربوطه نوشته می شود.

ـ شماره کالا: منظور شماره ای است که کالا تحت آن شماره در انبار نگهداری می شود.

ـ شماره فنی کالا: عموماً قطعات و لوازم یدکی و بعضی از کالاهای مصرفی دارای شماره و مشخصات فنی می باشند.

در بالای سمت چپ کارت انبار به ترتیب موارد زیر درج می گردد:

ـ نقطه سفارش مجدد: آن مقدار کالایی که وقتی مقادیر موجودی به آن میزان می رسد باید سفارش مجدد داد در این قسمت نوشته می شود.

ـ حداقل موجودی: آن مقدار موجودی کالایی که باید همیشه در انبار موجود باشد.

ـ حداکثر موجودی: آن مقدار موجودی است که میزان موجودی در انبار نباید از آن حد تجاوز کند.

مجتمع کشت و صنعت چین چین(سهامی عام (

تاریخچه فعالیت

کلیات

مجتمع کشت و صنعت چین چین ) سهامی عام ) در تاریخ 14/8/1353 به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس شده و طی شماره 1296 در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی مشهد به ثبت رسیده است .

شرکت در تاریخ 19/12/1358 در اجرای قانون توسعه و حفاظت صنایع ایران مشمول بند ج قانون مذکور شناخته شده و تاریخ مذکور لغایت 20/12/1364 هیات 5 نفره موضوع ماده 2 متمم قانون توسعه و حفاظت صنایع ایران طلب بانک صنعت و معدن تبدیل به سهام گردید . و در تاریخ 11/6/1369 به شرکت سهامی عام تبدیل و در تاریخ 10/10/1369 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است .

مرکز اصلی و کارخانجات شرکت واقع در مشهد کیلومتر 2 جاده فریمان می باشد .

تاریخچه پذیرش شرکت در بورس اوراق بهادار تهران و چگونگی افزایش سرمایه :

در شهریور ماه 1369 شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردید و مورد پذیرش سازمان بورس اوراق بهادار تهران قرار گرفت و با توجه به اینکه یکی از شرایط پذیرش در بورس فک رهن از داراییهای در وثیقه بانک صنعت و معدن بوده علیر غم آن از این وثایق توسط بانک مذکور فک رهن به عمل نیامده . در دیماه همین سال بانک صنعت و معدن 8/21 درصد از سهام خود را ( یعنی مازاد ر 51 درصد سهام بانک ) به عموم مردم عرضه نمود ، متعاقبا در دیماه سال 1370 بانک صنعت و معدن مجددا 51 درصد سهام باقیمانده خود را از طریق شعب بانک ملی ایران به ( قیمت 8000 ریال ) به عموم ارائه نمود . این مرحله از فروش سهام شرکت مواجه با دوران پذیره نویسی ازدیاد سرمایه از یک میلیارد ریال ( یک میلیون سهم 1000 ریالی ) به دو و نیم میلیارد ریال ( دو و نیم میلیون هم 1000 ریالی ) بود . در این مرحله بخشی از سهام مورد فروش سهامی بودند که هنوز پیرو مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 11/8/1370 در دوران پذیره نویسی بوده که تحقق نیافته بود . نقایصی که در مصوبه مجمع عمومی فوق العاده وجود داشت و ایرادات حقوقی که از جانب اداره ثبت شرکت ها در مورد نحوه اجرا مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مروط به این ازدیاد سرمایه مطرح شده بود ،باعث گردید که ثبت صورتجلسه مزبور حدود یکسال به طول انجامید و دوران انتقالی از مدریت منتخب بانک به مدیریت منتخب مالکین جدید و تحقق صدور سهام مورد معامله به مدت یکسال به طول انجامید .

در سال 1372 و با شروع به کار هیات مدیره جدید مجددا سرمایه شرکت از 5/2 میلیارد ریال به 5/3 میلیارد ریال افزایش یافت ، در سه ماه ه سوم سال 1374 نیز مجمع محترم ا افزایش سرمایه به میزان 5/3 میلیارد ریال دیگر موافقت نموده که در نتیجه در سال 1375 سرمایه شرکت بالغ بر 7 میلیارد ریال گردید ، سپس در اسفند سال 1375 مجمع محترم مجددا با افزایش سرمایه به میزان 100% سرمایه موافقت نموده که عملیات اجرایی و ثبت آن با توجه به مهلت تعیین شده در سال 1376 انجام شد و نهایتا در تاریخ 19/9/1376 سرمایه شرکت به میزان 14 میلیرد ریال منقسم به 14 میلیون سهم 1000 ریالی افزایش یافت .

در سال 1379 مجمع محترم با افزایش سرمایه به میزان 100% طی مراحل مختلف موافقت و مرحله اول آن به میزان 20% در سال 1380 انجام و سرمایه شرکت به میزان 16800000000 ریال منقسم به 8/16 میلیون سهم 1000 ریالی افزایش یافت . همچنین بر اساس مصوبه مورخ 18/3/1381 هیات مدیره و پیرو مصوبه سال 1379 مجمع محترم در مرحله دوم اقدامات لازم جهت افزایش سرمایه به میزان 3/33% نسبت به سرمایه فعلی ( 40% نسبت به سرمایه 14 میلیارد ریالی ) آغاز و با توجه به مهلت تیین شده در سال 1381 سرمایه شرکت ا افزایش مبلغ 5600000000 ریال از محل آورده نقدی سهامداران بالغ بر 22400000 ریال منقسم به 4/22 میلیون سهم 1000 ریالی گردید .

ج ) ذیل

دو قسمت وجود دارد که یکی برای محل امضا افراد مربوطه و دیگری برای توزیع رونوشت ها است .

کارت انبار

کارت انبار عبارت است از کارتی که در آن فقط مشخصات و موجوده یک جنس یا کالا در انبار را به صورت مقداری بر مبنای رسیدهای انبار و یا حواله انبارهای صادرشده ثبت و نگهداری می کند . مقدار مانده هر کالا در هر مقطع از زمان مقادیر موجودی عینی و فیزیکی هر کالا در انبار را نشان می دهد و ملاک کنترل برای صحت و سقم مقادیر عینی موجودی های کالا با مقادیر ثبت شده در مدارک انبار می باشد .

کارت انبار از دو طرف به شرح زیر تشکیل شده است :

الف ) سر ( بالای ) کارت

ـ شماره کارت : منظور شماره پیاپی صفحات کارت است که برای هر یک از اقلام از عدد یک شروع می شود و بعد از استفاده از دو طرف کارت، کارت بعدی با شماره سه مورد استفاده قرار می گیرد .

ـ نام و مشخصات کالا : نام و مشخصات کالای مربوطه نوشته می شود .

ـ شماره کالا : منظور شماره ای است که کالا تحت آن شماره در انبار نگهداری می شود .

ـ شماره فنی کالا : عموماً قطعات و لوازم یدکی و بعضی از کالاهای مصرفی دارای شماره و مشخصات فنی می باشند .

در بالای سمت چپ کارت انبار به ترتیب موارد زیر درج می گردد :

ـ نقطه سفارش مجدد : آن مقدار کالایی که وقتی مقادیر موجودی به آن میزان می رسد باید سفارش مجدد داد در این قسمت نوشته می شود .

ـ حداقل موجودی : آن مقدار موجودی کالایی که باید همیشه در انبار موجود باشد .

ـ حداکثر موجودی : آن مقدار موجودی است که میزان موجودی در انبار نباید از آن حد تجاوز کند .

عبارات کلیدی

  • پروژه مالی صنعت چین چین به همراه چارت سازمانی پروژه مالی صنعت چین چین به همراه چارت سازمانی
  • تحقیق مالی صنعت چین چین به همراه چارت سازمانی
  • پروژه مالی صنعت چین چین به همراه چارت سازمانی
  • مقاله مالی صنعت چین چین به همراه چارت سازمانی
  • دانلود تحقیق مالی صنعت چین چین به همراه چارت سازمانی
  • مالی
  • صنعت
  • چین چین
  • چارت سازمانی

خرید فایل

ارسال شده در